Múzeumok digitális tartalmai
Digitális tematikus múzeumtúrák
Digitális iskolai napok
Múzeumok közösségi oldalai
Múzeumok digitális tartalmai
Digitális tematikus múzeumtúrák
Digitális iskolai napok
Múzeumok közösségi oldalai
Digitális iskolai napok

Virtuális múzeumpedagógia és játékos tanulás a múzeumokkal!

Oldjátok meg közösen osztályoddal tematikus iskolai napjaink feladatsorát.

Virtuális Roadshow – Kulturális örökség – Magyar arisztokrácia

Tisztelt Múzeumpártoló közönség! Kedves Múzeumbarátok!

A Mozaik Múzeumtúra Virtuális Roadshow újabb állomása a részben magyarországi muzeális közgyűjteményekben őrzött, részben hungarikum vonatkozású tárgyi emlékanyag bemutatásával hazánk kulturális örökségének számos aspektusát mutatja be.

---------------------------------------------------------------

A Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítás egy letűnt kor, a 19. század végének világát idézi fel: feltárulnak előttünk a kisvárosi utcák és a vidéki tájak, a magyar falusi élet jelenetei és színgazdag enteriőrjei. Életképi jelenetek elevenednek meg a nagyvárosok környezetéből, megmutatva a gazdag nagypolgárság szalonjainak fényűző világát és a városi szegények és számkivetettek hétköznapjait. Az arisztokrácia világa. Ízelítő a 19. századi magyar arisztokrácia életét megelevenítő fényképekből című kiállítás felvillantja az arisztokrácia életének helyszíneit, a nagyszerű főúri otthonok külső és belső tereit, és néhány kép a főúri lakók hétköznapjait, elfoglaltságait is megmutatja. Az Eötvös József ꟾ Az író, a politikus és a politikai gondolkodó című virtuális tárlat az 1848-as Batthyány-kormány és az 1867-es Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét mutatja be, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a népoktatás és a tankötelezettség bevezetője volt, és idén 150 éve, 1871. február 2-án hunyt el. A Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon című tárlat a hazánkban a vadászatra használt legfontosabb fegyvereket, felszereléseket mutatja be a honfoglalástól napjainkig, a képzeletbeli vadászösvény utolsó szakaszán pedig helyet kaptak a modern vadászeszközök, fegyverek, valamint a hagyományos vadászati módok eszközei is. A Magyarország áldott emlékezetű királynéja. Sisi, Ferenczy Ida és a magyar udvartartás című virtuális tárlat nem pusztán történeti kiállítás, hanem a királyi család és az arisztokrácia életmódjának, a korabeli divatnak bemutatása – elegáns és látványos környezetben. Erzsébet királyné Magyarországon elsősorban Gödöllőn és Budán tartózkodott, így a kiállítás e helyszínek mindennapjait is megidézi a gödöllői falkavadászatoktól a budai bálokig. Az Ars et Virtus. Horvátország – Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége című kiállítás a két nemzet nyolc évszázados közös kulturális és művelődéstörténeti örökségét 60 műtárgyból álló virtuális tárlaton mutatja be, amely kronologikusan, részben tematikusan vezeti a látogatót a Magyar Nemzeti Múzeum reprezentatív tereiben, a Kupolában, a Díszteremben és a Kandallótermekben. A kiállítás célja a horvát-magyar kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széleskörű és szemléletes bemutatása, a két nemzet összetartozás élményének erősítése. A Régi Magyar Gyűjtemény. Magyarországi művészet 1600 és 1800 között című virtuális kiállítás a Kárpát-medence sokszínű művészetét és szerteágazó művészeti kapcsolatrendszerét képző- és iparművészeti remekművek – festmények, szobrok, igényes építészeti faragványok és sírkövek – reprezentálásával mutatja be, amelyek a 11. századtól az 1800-ig terjedő időszakban Magyarországon, vagy hazai megrendelésre másutt készültek. A tárlat a „régi magyar művészet” körét tágan értelmezi: magyar, ami egyértelműen magyarországit jelent, s amely meghatározással a történelmi Magyar Királyságot – a magyar mellett más nemzetiségek közös hazáját – jelöli.

SORSZÁMMÚZEUMKIÁLLÍTÁS CÍME ꟾ A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS LINKJELEÍRÁS
1 Magyar Nemzeti Galéria – Szépművészeti Múzeum Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig


https://virtualiskiallitas.mng.hu/ 
A kiállítás vezérfonala a realizmus, a tárlat központi gondolata a valóság ábrázolását járja körül Munkácsytól Mednyánszkyig. Az 1860-as évektől a 19-20. század fordulójáig követhetjük nyomon a realizmus és naturalizmus kibontakozását, virágzását, majd meghaladását, vagyis azt a folyamatot, ahogyan a kor művészei a valóság különböző felfogású megragadásával kísérleteztek. A 19. század festészetének egyik meghatározó műfaja a tájkép, amely a század második felében jelentős technikai és ikonográfiai változásokon ment keresztül. A szabadban – a plein air festészet szellemében – festett tájképeken a fény és az árnyék egyre nagyobb szerephez jutott, a színek növekvő jelentőségével együtt. Munkácsy Mihály és Paál László franciaországi tájképeitől Mednyánszky László ködben úszó, sejtelmes tájaiig izgalmas út vezet a kiállításon keresztül.
2 Magyar Nemzeti Múzeum Az arisztokrácia világa. Ízelítő a 19. századi magyar arisztokrácia életét megelevenítő fényképekből
https://museumapgallery.hu/index.php/kiallitasok/item/70-az-arisztokracia-vilaga
A virtuális kiállítás válogatást nyújt a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának anyagából. A rövid összeállítás felvillantja az arisztokrácia életének helyszíneit, a nagyszerű főúri otthonok külső és belső tereit, és néhány kép a főúri lakók hétköznapjait, elfoglaltságait is megmutatja. Megismerhetjük a 19. század második felében élt arisztokrácia számos képviselőjének arcképét, és láthatunk néhány felvételt az utazó vagy vadászó főurakról is.
3 Magyar Nemzeti Múzeum Eötvös József ꟾ Az író, a politikus és a politikai gondolkodó

https://museumapgallery.hu/eotvos-jozsef
A kiállítás báró vásárosnaményi Eötvös Józsefnek (1813-1871) állít emléket.
Eötvös József író, költő, politikus, jogász, az 1848-as Batthyány-kormány és az 1867-es Andrássy-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Kisfaludy Társaság első elnöke volt, az egész magyar közoktatás gyökeres átformálását, a népoktatás ügyének rendezését tűzte ki célul. Eötvös József nagy államférfi, politikai gondolkodó, jelentős író volt, jelentőségén, műveinek értékén mit sem rontott a múló idő.
4 Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Vadászat és vadászfegyverek Magyarországon
https://my.matterport.com/show/?m=ZNHE1ZW6Z3w

A tárlat a vadászatra használt legfontosabb fegyvereket, felszereléseket mutatja be a honfoglalástól napjainkig. A képzeletbeli vadászösvényen helyet kaptak a modern vadászeszközök, fegyverek, valamint a hagyományos vadászati módok eszközei is.

5 Kecskeméti Katona József Múzeum „Magyarország áldott emlékezetű királynéja” Sisi, Ferenczy Ida és a magyar udvartartás
https://kecskemet-cifrapalota-202012-sisi.360tura.hu/  
Erzsébet, Ferenc József felesége, Magyarország királynéja, Ausztria császárnéja volt, akinek népszerűsége töretlen, a királyné ugyanis rendkívüli szimpátiával viseltetett a magyarok iránt. A Kecskeméti Katona József Múzeum kiállítása sajátosan kecskeméti szempontból közelít a témához, hiszen a kiállítás főszereplői közé emeli Erzsébet királyné felolvasóhölgyét, Ferenczy Idát. Vecseszéki Ferenczy Ida Krisztina Veronika Kecskeméten született, 1839-ben. Az „ereklyés hölgy” Erzsébet császárné és királyné magyar bizalmasa és felolvasónője volt.
6 Magyar Nemzeti Múzeum ARS ET VIRTUS.
Horvátország – Magyarország:
800 év közös kulturális öröksége

https://mnm.hu/virtualis/arsetvirtus/ 
A két nemzet 800 éves közös kulturális és művelődéstörténeti örökségét 60 műtárgyból álló virtuális tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum és a Galerija Klovićevi Dvori (Zágráb) együttműködése révén valósult meg. A két nép közös történelme Zvonimir horvát király 1089-ben bekövetkezett halálával kezdődött: özvegye, I. Béla magyar király leánya, Ilona királyné bátyját, Szent László magyar királyt hívta be az országba. A középkori kapcsolatok újabb meghatározó eseményét Könyves Kálmán 1102-es megkoronázása jelentette, amivel létrejött a több mint 800 évig fennálló magyar–horvát perszonálunió. A reneszánsz korban az itáliai humanizmus is markánsan éreztette hatását mindkét ország területén. A barokk korban mindkét államban élénken élt a magyar szent királyok tisztelete. Külön kiállítási egység mutatja be a Zrínyiek történetét: a család mindkét nép történelmében kiemelkedő szerepet játszott. Az osztrák–magyar kiegyezést (1867) követően, 1868-ban sor került Magyarország és Horvátország alkotmányos viszonyának rendezésére is, ennek köszönhetően Horvát-Szlavónország önállóan képviselte magát a Magyar Királyság gazdasági, ipari és kulturális fellendülését hirdető, nagyszabású 1885-ös és 1896-os országos kiállításon.
7 Szépművészeti Múzeum Régi Magyar Gyűjtemény. Magyarországi művészet 1600 és 1800 között

https://virtualiskiallitas.szepmuveszeti.hu/tour/regi-magyar-gyujtemeny
A barokk kiállítás a 16. század végétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, a Régi Magyar Gyűjtemény a Magyarországon született vagy hazai megrendelésre másutt készült festményeket, szobrokat, valamint igényes építészeti faragványokat és sírköveket őrzi. A kőfaragványok az egykori egyházi és világi építészet hírmondói, székesegyházak, szerzetesi és városi építkezések, paloták megmaradt darabjai. A faszobrászat és táblaképfestészet emlékei és a szárnyasoltárok a templomok felszerelési tárgyai voltak. A késő reneszánsz és barokk korban a freskók és az oltárok jelentették azt a monumentális festői műfajt, amely Közép-Európa legszélesebb közönséghez szóló képtípusa volt. Az oltárképeket egyházi szobrok és epitáfiumok sora, valamint világi alkotások, portrék, csendéletek, és a 18. század második felének új önálló műfajai, tájképek, életképek és történeti ábrázolások egészítik ki.

Kövessétek a www.virtualismozaikmuzeumtura.hu weboldalunkat és a közösségi média felületeinket a legfrissebb, legszínesebb tartalmakért.

Web: http://www.virtualismozaikmuzeumtura.hu/

Web http://www.mozaikmuzeumtura.hu

Facebook: @mozaikmuzeumtura

Instagram: @mozaikmuzeumtura

Youtube: Mozaik Múzeumtúra